Σύμφωνα με επιδημιολογικά δεδομένα η πρόοδος της ηλικίας οδηγεί συχνά σε έλλειψη σιδήρου και φυλλικού οξέος συνήθως λόγω μειωμένης πρόσληψης ή απορρόφησης. Τα χαμηλά επίπεδα φυλλικού οξέος οδηγούν σε αύξηση στο αίμα μίας ουσίας που λέγεται ομοκυστεΐνη και είναι επικίνδυνη για την καρδιά.