Σχεδόν η μια στις δύο γυναίκες ηλικίας 18-50 ετών παρουσιάζει έλλειψη σιδήρου.

Συνήθη αίτια

-Η αυξημένη απώλεια αίματος με την έμμηνο ρύση

-Η μη ισορροπημένη διατροφή

-Οι αυξημένες ανάγκες λόγω εγκυμοσύνή και θηλασμού